Az ÖKO Zrt. referenciái

 

A munka címe: "A Kapos-Koppány vízrendszer rehabilitációja a KÖDUVIZIG működési területén" című tanulmányterv elkészítése

Megrendelő:            Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

 

Műszaki, pénzügyi, jogi tanácsadói feladatok ellátása a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft, mint Közreműködő Szervezet részére a Környezetvédelem és Energia Operatív Program (KEOP) által támogatott környezetvédelmi projektek megvalósítására irányuló közbeszerzési dokumentáció műszaki- és pénzügyi felülvizsgálata, ellenőrzése. A vállalkozói követelések és javaslatok felülvizsgálata, kezelése, szabálytalansági gyanú kivizsgálásához kapcsolódó szakértői tevékenység.

 

A vizsgált vízrendszer és egy szép részlete

 

 

 

 

Környezet, Gazdaság, Technológia, Kereskedelem, Szolgáltatás, Fejlesztés