Az ÖKO Zrt. referenciái

 

A munka címe: Új értékelési keretrendszer bevezetése. Környezeti, energetikai és klíma tárgyú fejlesztések értékelési feladatai

Megrendelő:           Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

Megbízás keretében hat értékelési feladat teljesítésére kerül sor:

1. Folyamatban lévő és lezárult Fenntartható Életmód és Fogyasztás (FÉF) szemléletformáló projektek hatásvizsgálata és a KEOP projektek szemléletformáló hatásának értékelése;

2. KEOP végrehajtás egyes feltételeinek értékelése;

3.A jelentős környezeti hatású konstrukciók várható együttes hatásai a környezet állapotára és a hazai környezetvédelmi célrendszer teljesülésének alakulására;

4.Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes kérdései;

5.Környezeti tárgyú költség-haszon elemzések nemzetközi és hazai tapasztalatai a környezetvédelemben;

6.Fenntartható városfejlesztés

 

5.Környezeti tárgyú költség-haszon elemzések nemzetközi és hazai tapasztalatai a környezetvédelemben;

Az első rész 10 ISPA/Kohéziós Alap finanszírozású, 2000-2006 között megvalósult környezetvédelmi projekt ex-post költség-haszon elemzésének az Európai Bizottság Regionális Igazgatósága értékelését dolgozza fel. Itt a nemzetközi értékelési eredmények ismertetése és a jövőbeli felhasználási lehetőségek bemutatása történt meg és konkrét javaslatok fogalmazódtak meg a hazai adaptációra. A második rész a hazai CBA tapasztalatokat és tanulságokat  foglalja össze

 

 

Környezet, Gazdaság, Technológia, Kereskedelem, Szolgáltatás, Fejlesztés