Az ÖKO Zrt. referenciái

 

A munka címe: Bp. XV. ker. Szentkorona utcai általános iskola  részleges környezeti állapotfelmérése.

Megrendelő:           Budapest XV. kerületi Önkormányzat

 

A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának állásfoglalása nyomán, Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata megbízásából elvégeztük a Szent Korona utcai Általános Iskola és a Mozdonyvezető utcai Óvoda környékének részleges (levegő, zaj, talaj) környezeti állapotfelmérését, a mérések kiértékelését, valamint az óvoda és iskola kis környezetében felmért zaj-állapotok térképes megjelenítését.

Zajmérésekre az intézmények játszóudvarain, az intézményépületek földszinti és emeleti védendő homlokzatai előtt, valamint földszinti, valamint emeleti helyiségeiben került sor.

A levegőminőség vizsgálat keretében az ülepedő por, a szálló por 10 mikron alatti frakciója (PM10), a szén-monoxid (CO), a nitrogén-oxidok (NOx); nitrogén-dioxid (NO2) és nitrogén-monoxid (NO) koncentrációk mérése történt, valamint meghatározásra került a szálló, mind pedig az ülepedő por fémtartalma is.

A talajvizsgálat során az óvoda és az iskola területén vett talajminták extrahálható szénhidrogén tartalmának (160-520 °C forráspont tartományban, TPH C10-C40 ), valamint toxikus fém-, As-, Hg-tartalmának meghatározására került sor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Környezet, Gazdaság, Technológia, Kereskedelem, Szolgáltatás, Fejlesztés