Az ÖKO Zrt. referenciái

 

 

A KEOP keretében támogatható komplex vízvédelmi projekt joggal tekinthető úttörő jellegűnek, hiszen a Víz Keretirányelv céljainak elérésére intézkedéseket valósít meg. A projekt céljai négy projektelem megvalósításával érhetők el. A projekt közvetlen és közvetett céljai:

            - A VKI szerinti jó ökológiai potenciál elérése.

            - A területhasználatból eredő vízgazdálkodási problémák megoldása, a használatok közötti konfliktusok feloldása.

            - A Ráckevei-Soroksári-Dunaág térségének vízminőség javításával, vízgazdálkodási fejlesztésével a terület eltartó képességének
               javítása
, gazdasági, turisztikai fejlődésének elősegítése

A négy projektelem:

  1.       Az FCSM Zrt. dél-pesti szennyvíztisztító telepéről származó tisztított szennyvíz átvezetése alagútfúrásos technológiával kialakított mélyvezetésű nyomóvezetéken a nagy-Dunába (Átvezetés projektelem).

  2.       A Duna-ágban a több évtizede lerakódott magas szervesanyag tartalmú mederüledékből összesen ~2 millió m3 iszap eltávolítása kotrással, a kikerülő iszap ideiglenes, majd végleges elhelyezésének, hasznosításának megoldása (a továbbiakban: Kotrás projektelem)

  3.       A Duna-ág biztonságos, és a megfelelő vízmennyiséget és vízminőséget garantáló üzemeltethetőségének biztosításhoz az 1956-os árvíz során elpusztult tassi vízleeresztő műtárgy újjáépítése, valamint a meglévő két nagy-műtárgynak, a Kvassay zsilipnek és a tassi hajózsilipnek az RSD megfelelő üzemeltetéséhez szükséges további rekonstrukciós munkáinak elvégzése (Műtárgyépítés és rekonstrukció projektelem).

  4.       A Duna-ágat közvetlenül terhelő, a parti sávban található üdülőterületeken keletkező szennyvíz összegyűjtése, az illegális szennyvízbevezetések megszüntetése, a szennyezőanyagok parti sávból történő kivezetése (Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projektelem).

Sziget a Dunaágon

 

A holtágak kiemelkedő tájképi és természetvédelmi jelentőségűek

 

Számos védett növény és állat található itt

 

 

Környezet, Gazdaság, Technológia, Kereskedelem, Szolgáltatás, Fejlesztés