Az ÖKO Zrt. referenciái

 

 

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló létesítésével kapcsolatos, a Közép-Dunántúli KÖTEVIFE környezetvédelmi engedélyében előírt monitorozási tevékenység folytatása. Az engedélyben előírt monitorozási tevékenység a szerződés keretein belül levegő szennyezettség vizsgálatokra, felszíni és felszín alatti vizek vízminőség-vizsgálatára, vízi ökoszisztémák monitorozására, a talajszennyezettség változásának vizsgálatára és a mederüledékek szennyezettség-változására terjedt ki. A fent részletezett monitorozási tevékenységet szerződés szerint 2011 közepéig folytatjuk.

 

 

 

 

 

Helyszíni mintavétel

 

Mérőeszköz

 

 

Környezet, Gazdaság, Technológia, Kereskedelem, Szolgáltatás, Fejlesztés