Az ÖKO Zrt. referenciái

 

 

A KMNP Igazgatósága a KIOP programhoz védett értékek fenntartását, bemutatását szolgáló programmal csatlakozott. A projekt a természeti értékek hosszú távú megőrzésének elősegítését, a védett fajok állományainak, élőhelyeinek gyarapítását, a racionális, fenntartható tájhasználatnak a biztosítását tűzte ki célul. A Nemzeti Park területének 50 %-át kitevő gyepek természetvédelmi értéke nagyban függ a használat módjától. Értékeinek megőrzése szempontjából legfontosabb a legeltetéses használat. A körülményekhez alkalmazkodott szürkemarha a feladatra kiválóan alkalmas. A projekt keretében 120 db növendék üsző beszerzése történne meg, melyekkel kezdetben 240-500 ha, a szaporulat révén pedig további gyepterületek kezelése oldódna meg a Nemzeti Park területén.

 

                               

A tervezett fejlesztés 120 növendék szürkemarha beszerzésére terjed ki

 

 

Környezet, Gazdaság, Technológia, Kereskedelem, Szolgáltatás, Fejlesztés