Az ÖKO Zrt. referenciái

  

A kis- és közepes aktivitású atomerőművi hulladékok lerakását Bátaapáti térségében, felszín alatti tárolókban kívánják megoldani. A tároló kialakítását előkészítő munkák 1998-ban a tágabb térség kutatásával kezdődtek meg, majd felszíni, 2006-tól felszín alatti kutatások is folytak. A telephely alkalmasságának vizsgálata mellett a környezetállapot felmérésére is sor kerül a 2000-es évek első felében. Ez alapján kezdődhetett meg a környezetvédelmi engedélyezési eljárás, melynek záróakkordjára a részletes környezeti hatástanulmány elkészítése jelen év feladatai közé tartozott. A hagyományos környezeti szempontok képviseletét láttuk el ebben a munkában a KDT KÖTIVIFE vonatkozó határozatában foglaltak figyelembe vételével. Természetesen az elkezdett monitorozási/kutatási programot is folytattuk ebben az évben.

 

A tervezett tároló helye és környezetének domborzati viszonyai

 

A felszín alatti kutatás egy mozzanata

 

Környezet, Gazdaság, Technológia, Kereskedelem, Szolgáltatás, Fejlesztés