Az ÖKO Zrt. referenciái

 

 

Egy, az Európai Uniós tagállamaira vonatkozó felmérés keretében a munka a hazai fejlesztési igényeinek és szükségletek felmérésére terjedt ki az EU 2007-2013 közötti támogatási időszakára vonatkozóan. Meghatározott módszertan alapján a vizsgálat elsősorban a hulladékgazdálkodás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, ivóvízminőség javítás, energetika és természeti kockázatok mérséklésének területére terjedt ki, a meglévő hazai stratégiák, jogszabályok és egyéb dokumentumok alapján bemutatásra került ezen ágazatok jelenlegi helyzete, a vállalt kötelezettségek és fejlesztési szükségletek mértéke, illetve azok súlyozása.

 

 

 

 

Környezet, Gazdaság, Technológia, Kereskedelem, Szolgáltatás, Fejlesztés