Az ajkai vörösiszap katasztrófa körülményeinek és lehetséges hatásainak vizsgálata 2010
Tájvédelmi munkarész Mátrai Erőmű. Hiánypótlás 2010
Bicske MAVIR -Dorog 120 kV-os távvezeték és a hozzá kapcsolódó vezeték átalakítások előzetes vizsgálati dokumentációjához tájvédelmi munkarész 2010
Városlőd külterületén tervezett szélerőmű telep előzetes környezeti vizsgálatához szükséges vizsgálati dokumentáció 2010
Ráckevei-Soroksári dunaág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása 2010
Budapest, III. kerület Rómaifürdő, Szentendrei út - Monostori út - Dósa utca - Rozgonyi Piroska utca által határolt terület Kerületi Szabályozási tervének környezeti értékelése. 2010.
Kutas-Kozmapuszta repülőtér zajgátló védőövezetének kijelöléséhez szükséges tanulmány 2010
Fertőrákos Piusz-puszta zajgátló védőövezetének kijelöléséhez szükségez szükséges tanulmányok elkészítése 2010
Dél-Alföld optimális üzemeltetési struktúra 2010
A nemzeti radioaktív hulladéktároló létesítésével kapcsolatos monitorozási tevékenység 2009
Beregi ártér környezeti hatásvizsgálat 2009
Ráckevei-Soroksári dunaág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása 2009
Budapest III. kerület Hajógyári sziget Álomsziget projekt teljes környezeti hatásvizsgálata 2008-2009
Élőhelyvédelem és rekonstrukció a Hévízi tónál. Részletes megvalósíthatósági tanulmány KEOP pályázathoz 2009
Karcag és térsége rekultivációs programja 2009 - 2010
Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi Hulladéklerakó és Rekultivációs Projekt 2009
Abaúj-Zempléni szilárd-hulladék Gazdálkodási Önkormányzati társulás területén lévő felhagyott szilárd-hulladék lerakók rekultivációja 2009
Bátaapáti monitoring. Felszíni és felszín alatti vízminőségi vizsgálatok 2008
A 2008 áprilisában tervezett "Central Europa Rally" Verseny természetvédelmi szempontjai 2008
Közreműködés az üveghutai telephely 3D modelljének elkészítésében 2008
A Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi szempontú hatástanulmány készítése, különös tekintettel a szerencsi biomassza erőmű által felvetett problémákra 2008
Szakvélemény a tervezett heiligekreuzi hulladékhasznosító erőmű Magyarország vonatkozásában várható levegőkörnyezeti hatásáról 2008
A természeti értékek megőrzésének és az árvízi biztonság növelésének komplex programja a Túr árterén 2008
Az Északi városkapu kerületi szabályozási tervének környezeti értékelése (Stratégiai Környezeti Vizsgálat) 2008
Környezeti állapotértékelés Óbuda-Újlak szabályozási terv módosításának előkészítéséhez 2008
Csongrád folyami duzzasztómű döntés-előkészítő tanulmány 2008
Óbuda-Újlak szabályozási terv Környezetvédelmi fejezete 2008
Közreműködés az új atomerőművi blokk létesítésének előkészítésében 2008
Észak-Alföldi Régió Ivóvíz-minőségjavító Programja II. ütem. Optimális üzemeltetői struktúra 2007 - 2008
Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó megvalósíthatósági tanulmánya 2008
Magyar-Szerb határmenti hulladékgazdálkodási együttműködési program 2008
Szekszárdi lőtér hidrogeológiai és transzport modellezése 2007
Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítás RKHT 2007
Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére irányuló kutatási program végrehajtása 2007
A Hungaropharma pomázi telephelyének környezeti állapotfelmérése 2007
A Rákhát major állattartó telep környezetvédelmi állapotrögzítő tanulmánya 2007
Mezőhegyesi sertéstenyésztő kft. környezetvédelmi helyzete 2007
Mezőhegyesi Ménesbirtok 11.sz. szarvasmarha telepének monitoring terve 2007
A Bodrogköz vízvisszatartáson alapuló táj-  és vízgazdálkodási koncepciójának - előzetes viizsgálati dokumentációja  2007
Magyar-ukrán komplex árvízvédelmi-vízgazdálkodási-ártérrevitalizációs fejlesztési tervek kidolgozása a Bereg és a Borzsa vízgyűjtőjére 2007
Gyáli Thermálfürdő EKV kiegészítése 2007
Hanyi-Tiszasüly árvízszint csökkentő tározó megvalósíthatósági tanulmány 2007
Nagykunsági árvízszint csökkentő tározó megvalósíthatósági tanulmány 2007
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének I. ütemére stratégiai környezeti értékelés, a Tisza-völgyi árapasztó rendszerhez és a nagyvízi meder vízszállító képességének javításához előzetes környezeti tanulmányok készítése, valamint az EU közösségi társfinanszírozási feltételeinek feltárása 2007
A Kurcai belvízrendszer részletes felülvizsgálata a belvízreform gyakorlati alkalmazása tükrében. Gazdaságossági vizsgálat 2007
A Dobai belvízöblözet természetközeli - vízvisszatartáson alapuló - vízrendezési tanulmányterve. Gazdaságossági vizsgálat 2007
Ivóvízminőség javító beruházások költségeinek elemzése 2007
KDV települési szilárdhulladék lerakók rekultivácija 2007
Szakértői közreműködés a KvVM FI KIOP Közreműködő szervezet részére monitoring értékeléseknél 2007
Magyar-ukrán komplex árvízvédelmi-vízgazdálkodási-ártérrevitalizációs fejlesztési tervek kidolgozása a Bereg és a Bprzsa vízgyűjtőjére 2007
A Paksi Atomerőmű telephely-jellemzési program 2006
Ménesbirtok Rt. szarvasmarha-tartó telepek záródokumentációja 2006
Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló kutatási program végrehajtása 2006
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése I. ütem keretében a Tisza 198,5-206,1 fkm közötti szakasz előzetes környezeti hatástanulmánya 2006
Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítás RKHT 2006
Gyáli termálfürdő előzetes vizsgálati dokumentáció 2006
A Tápió menti régió szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja Kohéziós Alap pályázati dokumentációjának módosítása 2006
A kis és közepes méretű vállalkozások környezetvédelmi tevékenységének kutatása 2006
Budapest fejlesztési pólus 2006
Heves megye településeinek ivóvízminőség javító programja 2006
Szakértői közreműködés a KvVM FI KIOP Közreműködő Szervezet részére monitoring értékeléseknél: Ivóvízminőség-javítás, szennyvíztisztítás projektek szakértői területe 2006
Közép-Duna-Vidéki régió hulladékgazdálkodási rendszerének kialakítására vonatkozó tanulmány előkészítése 2006