Ráckevei-Soroksári dunaág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása 2010
Budapest, III. kerület Rómaifürdő, Szentendrei út - Monostori út - Dósa utca - Rozgonyi Piroska utca által határolt terület Kerületi Szabályozási tervének környezeti értékelése. 2010.
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer Megvalósíthatósági Tanulmányának elkészítése 2003 - 2011
Százhalombatta város hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 időszakra 2010
A nemzeti radioaktív hulladéktároló létesítésével kapcsolatos monitorozási tevékenység 2009
Budapest teljeskörű csatornázása 2009
Élőhelyvédelem és rekonstrukció a Hévízi tónál. Részletes megvalósíthatósági tanulmány KEOP pályázathoz 2009
Észak-Alföldi Régió Ivóvíz-minőségjavító Programja II. ütem. 2006 - 2011
Ráckevei-Soroksári dunaág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása 2009
Beregi töltések komplex kialakítása Vásárosnamény és Lónya között. CBA Projekt 2009
Beregi árapasztó tározó CBA + KHT 2009
Karcag és térsége rekultivációs programja 2009 - 2010
Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi Hulladéklerakó és Rekultivációs Projekt 2009
Abaúj-Zempléni szilárd-hulladék Gazdálkodási Önkormányzati társulás területén lévő felhagyott szilárd-hulladék lerakók rekultivációja 2009
Bátaapáti monitoring. Felszíni és felszín alatti vízminőségi vizsgálatok 2008
Az Északi városkapu kerületi szabályozási tervének környezeti értékelése (Stratégiai Környezeti Vizsgálat) 2008
Környezeti állapotértékelés Óbuda-Újlak szabályozási terv módosításának előkészítéséhez 2008
Százhalombatta város környezetvédelmi programja 2008
Óbuda-Újlak szabályozási terv Környezetvédelmi fejezete 2008
Észak-Alföldi Régió Ivóvíz-minőségjavító Programja II. ütem. Optimális üzemeltetői struktúra 2007 - 2008
Magyar-Szerb határmenti hulladékgazdálkodási együttműködési program 2008
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének I. ütemére stratégiai környezeti értékelés, a Tisza-völgyi árapasztó rendszerhez és a nagyvízi meder vízszállító képességének javításához előzetes környezeti tanulmányok készítése, valamint az EU közösségi társfinanszírozási feltételeinek feltárása 2007
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Környezetvédelmi Program intézkedéseinek EU forrásból való támogatásának felülvizsgálata 2007
A Kurcai belvízrendszer részletes felülvizsgálata a belvízreform gyakorlati alkalmazása tükrében. Gazdaságossági vizsgálat 2007
Ivóvízminőség javító beruházások költségeinek elemzése 2007
KDV települési szilárdhulladék lerakók rekultivácija 2007
Százhalombatta Város helyi hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata, aktualizálása 2007
Százhalombatta város Környezetvédelmi programja 2007
Építési-bontási hulladékkezelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázati dokumentáció elkészítése 2007
Budapest III. ker. Óbudai (Hajógyári) sziget környezeti vizsgálata 2006
Új hatásvizsgálati módszerek oktatása 2006
A Tápió menti régió szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja Kohéziós Alap pályázati dokumentációjának módosítása 2006
Az önkormányzati környezetvédelmi tevékenység kutatása 2006
Ráckevei kistérség fejlesztési stratégiai terv 2006
Tanulmány elkészítése koncentrált szennyvízleeresztő helyek  körének bővítése, helyzetelemző és hely-optimalizálás tárgyában 2006
Heves megye településeinek ivóvízminőség javító programja 2006
Szakértői közreműködés a KvVM FI KIOP Közreműködő Szervezet részére monitoring értékeléseknél: Ivóvízminőség-javítás, szennyvíztisztítás projektek szakértői területe 2006
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szilárdhulladék gazdálkodási rendszer pályázata pénzügyi-gazdasági elemzés aktualizálása, a Kohéziós Alap projekt előkészítése 2006
Dél-Balaton és Sió-völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer mérnöki és műszaki felügyeleti munkák 2006
Közép-Duna-Vidéki régió hulladékgazdálkodási rendszerének kialakítására vonatkozó tanulmány előkészítése 2006
Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások 2006
Kecskemét MJV építési-bontási hulladékkezelő rendszer kialakítására beadott KIOP pályázat II. fázis 2006
Állati tetemek kezelése. Tótkomlós. 2006
Pályázat a SZATEV Integrált környezetvédelmi fejlesztésének támogatására 2006
Állati hulladék begyűjtő rendszer kialakítási a Pécsi térség területén 2006
Kecskemét MJV építési-bontási hulladékkezelő rendszer kialakítására beadott KIOP pályázat közbeszerzési dokumentációjának műszaki specifikációihoz kapcsolódó szakértői tevékenységek 2006