Home Címlap Öko folyóirat
ÖKO folyóirat

Ökológia · környezetgazdálkodás · társadalom

Tisztelt Olvasó!
Szeretnénk figyelmébe ajánlani az ÖKO Rt. kiadásában félévente megjelenő ÖKO című tudományos folyóiratot.A lap időszerű kérdésekről tájékoztat, vitafóruma mindazoknak, akik a tudomány különböző területein környezeti és társadalmi problémákról gondolkodnak. Az ÖKO című folyóiratot elsősorban előfizetéses rendszerben terjesztjük. Előfizethető az itt letölthető, valamint a folyóiratban található nyomtatvánnyal, amit aláírást követően beszkennelve elektronikusan, vagy postán juttathatnak el hozzánk. Ára egy évre: közületeknek 2600 Ft, egyéneknek 1400 Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak 600 Ft.

Kiadja az ÖKO Zrt.
Felelős kiadó: Dr. Ress Sándor
Szerkesztő: Mozsgai Katalin, Foltányi Zsuzsa
Szerkesztőség elérhetősége: ÖKO Zrt. 1253 Budapest, Pf. 7.
Tel/fax: (1) 489-3580/13
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Kérjük, hogy olvasói leveleiket, közlésre szánt írásaikat a szerkesztőség címére juttassák el. A cikkekben közölt gondolatok nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. Az alábbiakban szemelvényeket közlünk PDF formátumban periodikánk korábbi számaiból, melyek olvasásához Adobe Reader szükséges. Ha Önnek nincs, akkor kockázat nélkül letöltheti innen.

 
2010

Dr. Ress Sándor: Előszó
Dr. Ress Sándor - Dr. Tombácz Endre - Mozsgai Katalin: Útban egy zöldebb és igazságosabb jövő felé
Dr. Ress Sándor - Mozsgai Katalin: "Zöld Bank" koncepció a gazdaságfejlesztés szolgálatában
Dr. Ress Sándor - Mozsgai Katalin - Dr. Tombácz Endre: Felelős vízgazdálkodás: a víz, mint természeti erőforrás használatával, védelmével és kárelhárításával kapcsolatos feladatok
Dr. Rákiosi Judit: A vízgyűjtő-gazdálkodás terv egyes kiemelt kérdései Magyarországon
Nagy István - Puskás Erika: A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása tárgyú komplex vízvédelmi projekt intézkedéseinek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéssel való összehangolása
Ganszky Márton - Kisgyörgy Sándor - Tóth Klára: Stratégiaváltás előtt az árvízvédelem

Dr. Szűcs Gábor: A Duna stratégiával kapcsolatos politikai, szakmai szempontok, megközelítések

 
2009

Dr. Szesztay Károly: Geopolitikai feltételek az élelmezésben és a vízellátásban
Dr. Szinay Miklós: Fenntartható csapadékgazdálkodás
Dr. Remenyik Bulcsú - Dr. Dávid Lóránt - Dr. Bujdosó Zoltán: A Dráva-szabályozás történetének aspektusai
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna - Dr. Zsóka Ágnes - Dr. Rákosi Judit: A Víz Keretirányelv céljainak elérése Magyarországon: a szükséges intézkedések hasznainak becslése két mintaterületen
Dr. Krajnyik Zsolt: A Baradla-Domica barlangrendszer közgazdasági értékelése a feltételes választás módszerével - környezetértékelési esettanulmány
Csepeti Ádám: Mennyiben tekinthető kiváló stratégiai CSR kezdeményezésnek az olajtársaságok részéről a bioüzemanyagok globális piaci forgalmazása
Sipos Tünde - Héder Sándor: Az alázatos automata visszavág - a fenntartható fejlődésről szóló szimulációs játék (keserű) tapasztalatai

 
2008

Dr. Ress Sándor – Mozsgai Katalin: Vízminőség-javító program: kötelezettség vállalás és partnerség keresés
Dr. Horváth Lászlóné: Magyarország Ivóvízminőség-javító Programja
Horváth Szabolcs: Tapasztalatok és tervezés az előkészítés során
Dr. Fejéregyházi Sándor: Az optimális üzemeltetési struktúra távlati kialakítási lehetőségei
Kovácsné Molnár Gyöngyi – Czeglédi Ildikó: Ivóvízminőség-javító beruházások költség-haszon elemzése
Király Zoltán: A DARFÜ közreműködése az ivóvízminőség-javító program előkészítésében
Ányos József: Az ivóvízminőség-javító program végrehajtása üzemeltetői szemmel
Nagy Gáborné: Az ivóvízminőség-javító program a TÖOSZ szemszögéből
Dr. Szinay Miklós: Belvíz reform

 
2007

Vadovics Edina – Gulyás Emese: A fenntartható fogyasztás – honnan, hogyan, hová?
Dr. Zsóka Ágvnes: A fenntartható fogyasztás egyik alapfeltétele a környezettudatos egyéni magatartás
Kenéz András: Anyagelvűség és környezettudatosság – egy primer kutatás bemutatása
Szlezák József: Stratégiai kezdeményezések a fenntartható fogyasztás és termelés gyakorlati megvalósítása érdekében az Európai Unió tagállamaiban
Gulyás Emese –Farsang Andrea – Ujhelyi Katalin: A fenntartható fogyasztás kihívásai és lehetőségei Magyarországon: közlekedés, élelmiszer-fogyasztás, lakhatás és háztartás – attitűdök, magatartás és infrastruktúra
Fürediné Kovács Annamária: A fenntartható táplálkozás az ökoélelmiszerek példáján keresztül
Vadovics Edina – Matthew Hayes: Nyitott Kert helyi bioélelmiszer-hálózat Magyarországon – közösség által támogatott mezőgazdaság és fenntartható fogyasztás

 
2006

Tóth Sándor - Dr. Ijjas István: Európai trendek és hazai hatásaik az árvízvédelemben - II. rész 
Kiss Tibor: Regionális gazdaságfejlesztés és fenntarthatóság
Szesztay Károly: Növénytermesztés, iparosodás és a növekedés határai a XXI. században
Ercsényi Balázs: Városfejlesztési stratégiák és a kereskedelem-közlekedés-környezet összefüggései Budapest példáján
Dr. Tombácz Endre - Magyar Emőke: Az Óbudai sziget kerületi szabályozási tervének környezeti értékelése
Dr. Vahid Yousefi - Dr. Vahidné Kóbori Judit: A világ erdőgazdálkodása és fatermelése
Kiss András: ISPA és Kohéziós Alap – környezetvédelmi projektek közbeszerzéseinek tapasztalatai
Kerek Zoltán dr. – Pummer László dr. – Marselek Sándor dr.: A megújuló erőforrások előállításának és felhasználásának mai helyzete és fontosabb feltételei
Dolgosné Kovács Anita – Ronczyk Levente: A Pécsi víz vízminőségének alakulása az elmúlt 10 év folyamán
Orlóczi István – Szesztay Károly: Egy új ipari forradalom indítékai és környezetvédelmi-vízügyi vonatkozásai
Csanády R. András: Az első magyarországi tapasztalatok a (stratégiai) környezeti vizsgálat alkalmazásáról
Vetier Márta: A helyi lakosság és a táj védelme – tapasztalatok Nagy-Britanniában
Tóth Csaba – Dávid Lóránt: A Tisza hullámterén tervezett tájhasználat-váltás természetvédelmi és turisztikai szempontú értékelése
Rákos Judit dr.: A gazdasági elemzés szerepe a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozásában
Szesztay Károly: A fenntarthatóság válaszútja a tőkés gazdálkodásban

 
2005

Kiss Tibor: Közszolgáltatás, környezetvédelem és versenyképesség 
Jakab Attila – Mozsgai Katalin – Végvári Ágnes: Budafok-Tétény települési környezetvédelmi programjának tervezési tapasztalatai
Szirmai Viktória – Baráth Gabriella – Molnár Balázs – Szépvölgyi Ákos: Kinek az érdeke a társadalmi részvétel környezetvédelmi ügyekben?
Ujhelyi Kata: A fenntartható fogyasztás elveinek érvényesítése a 2007 utáni EU-forrásokból megvalósuló fejlesztésekben
Mozsgai Katalin – Dr. Ress Sándor: Vizi közművek finanszírozási kérdései
Schrett Andrea: Vízhiány okozta élőhelyváltozások a Kiskunsági-homokháton
Tóth Sándor – Dr. Ijjas István: Európai trendek és hazai hatásaik az árvízvédelemben – II. rész
Jakab Attila: A Kis-Duna revitalizációja
Mátyás László – ifj. Mátyás László: A hulladékká vált járművek országos programjáról
Kovácsné Molnár Gyöngyi: A hulladékgazdálkodási ISPA-projektek pályázatainak értékelése és elemzése
Dr. Csorba Péter: Magyarország út- és vasúthálózatának ökológiai tájfragmentációs hatása
Komarek Levente: A dél-alföldi régió erdősültségének alakulása a rendszerváltozás utáni időszakban

 
2004

dr. Ress Sándor: Előszó – Az ÖKO folyóirat új körülmények között 
Konkolyné dr. Gyuró Éva – Teresa Pinto-Correia: Hogyan és mivégre értékeljük vagy térképezzük a tájakat – Portugália és Magyarország példája
Martonné Erdős Katalin – Bodnár Réka: A Tisza-tavi turizmus hatása a természeti környezetre
Racskó József: Környezetkímélő talajművelés – talajtakarás a zöldség- és gyümölcstermesztésben
Fleischer Tamás – Magyar Emőke – Tombácz Endre – Zsikla György: Gondolatok a közlekedés-fejlesztési programok stratégiai környezeti vizsgálatáról
Gergely Kinga – Varró László: Megújuló energiaforrások Magyarországon – gazdaságossági vizsgálat
dr. Rákosi Judit: A szennyvízpiac felmérése
dr. Ress Sándor – Mátyás László: Települési folyékony hulladék kezelésének helyzete és jövőbeli feladatai
Ligetvári Ferenc- Orlóci István – Szesztai Károly: Jegyzetek a fenntarthatóságról
Mozsgai Katalin: Az EU környezetpolitikája az EU strukturális alapokra vonatkozó támogatási rendszerében
Varró László: Hosszú távú szerződések és a szén-dioxid-allokáció
dr. Ress Sándor – Mozsgai Katalin: Holtágak hasznosításának jogi és közgazdasági kérdései
Magyar Emőke – dr. Tombácz Endre: Cigándi-tározó előzetes környezeti hatásvizsgálata
László Tibor: A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének I. üteméhez készült ökológiai térképezés eredményei

 


Top