Home Címlap Munkatársaink
Kovácsné Molnár Gyöngyi

Közgazdász (MKKE, 1986)

1986 óta a Vízgazdálkodási, majd a Környezetgazdálkodási Intézet közgazdásza, majd az 1991-ben létrehozott ÖKO Zrt munkatársa.

Szakterület:
- EU pályázatok előkészítése, pénzügyi-gazdasági elemzése
- Környezeti hatásvizsgálat: törvényelőkészítés, gyakorlati megvalósítás
- Környezetgazdaságtani kutatások, gazdasági szabályozás, a környezetvédelem szervezeti és finanszírozási rendszere
- Vállalati átvilágítás, átalakulási koncepciók, tervek
- Környezetvédelmi információs rendszerek szervezése

Fontosabb referenciák:
- KEOP (korábban ISPA, PEA) projektek Megvalósíthatósági Tanulmánya, CBA készítés, 2000-2010 (ivóvíz, szennyvíz és hulladékgazdálkodási projektek)
- Vásárhelyi Terv árvízi tározók létesítésének EU-támogatásához Megvalósíthatósági Tanulmány, CBA készítése, 2007-2010 (Hanyi-Tiszasülyi, Nagykunsági, Beregi)
- „Ráckevei-(Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú EU-támogatásra számottartó projekt előkészítése (CBA)  2007-2010
- VKI vízhasználatok gazdasági elemzése, 2006-2009
- Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítás RKHT és az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló kutatási program végrehajtásához társadalmi-gazdasági elemzés, 2007

bővebben:
 
Magyar Emőke

Táj- és kertépítész mérnök (KÉE 1989.) Az ÖKO ZRT. Igazgatótanácsának tagja

A Környezetgazdálkodási Intézet, majd 1991-től az ÖKO Zrt. munkatársa, 2000-től környezetvédelmi csoportvezetője. Közlekedés környezetvédelmi szakértő, hulladék, zaj, természet és tájvédelmi szakértő, felülvizsgálatra jogosult levegő, zaj, és természetvédelem szakterületen. Tíz éve oktat a Corvinus Egyetemen és a BMGE-n környezeti hatásvizsgálatok-at.

Szakterület:
– kerttervezés - tájrendezés
– környezetvédelmi kutatások
– ökológiai, természet- és tájvédelmi kutatások
– környezeti és stratégiai hatásvizsgálatok, környezetvédelmi felülvizsgálatok menedzselése
– környezeti hatásvizsgálatok és felülvizsgálatok ökológiai, településkörnyezeti és tájvédelmi fejezetei
– térségi és települési környezeti állapotvizsgálatok, települési környezetvédelmi programok
– közlekedési ágazatokhoz (közút, légiközlekedés) kapcsolódó környezetvédelmi munkák.

Fontosabb referenciák:
– Paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítás előzetes és részletes környezeti hatástanulmány (Megbízó: ETV-ERŐTERV Rt.) 2004-2006
– A Paksi Atomerőmű telephely-jellemzési program (Megbízó: ETV-ERŐTERV Rt.) 2002-2005
– Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok lerakójának környezeti hatástanulmánya (Megbízó: ETV-ERŐTERV Rt.) 2006
– Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok kutatási program, előzetes környezeti tanulmány (Megbízó: ETV-ERŐTERV Rt.) 2005-2006
– Püspökszilágyi Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó Telep környezeti hatásainak elemzése (Megbízó: ETV-ERŐTERV Rt.) 2004-2005
– Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése: előzetes környezeti dokumentációk készítése a tervezett hullámtéri munkákra (Megbízó: OVF) 2006
– A Hanyi-Tiszasülyi és Nagykunsági  árvízszint csökkentő tározó megvalósíthatósági tanulmánya (Megbízó: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság) 2007
– A Túr vízrendszer komplex rehabilitációjának előzetes vizsgálati dokumentációja (Megbízó: Viziterv – Environ) 2007
– A Bereg és a Borzsa vízgyűjtőjén tervezett komplex árvízv-édelmi-vízgazdálkodási-ártérrevitalizációs beavatkozások előzetes vizsgálati dokumentációja és környezeti hatástanulmánya (Megbízó: Viziterv – Environ) 2007
– A Bodrogköz vízvisszatartásán alapuló táj- és vízgazdálkodási koncepciójának előzetes vizsgálati dokumentációja (Megbízó: Viziterv – Environ) 2007
– Balaton törvény módosításának Stratégiai környezeti Vizsgálata (Megbízó: VÁTI) 2005
– Börgöndi repülőtér fejlesztéséhez szükséges Előzetes Környezeti Tanulmánya és a zajgátló védőövezet kijelölése, ill. Részletes Környezeti Tanulmány elkészítése (Megbízó: Alba Airport Kft.) 2004-2005
– Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek készítése tervezési alegységekre, részvízgyűjtőkre, országos terv készítése és ezek környezeti vizsgálata (Megbízó: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság) 2008-2010
– Ráckevei-Soroksári Dunaág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása Projektelőkészítés (Megbízó: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság) 2008-2010
– Az Északi városkapu kerületi szabályozási tervének környezeti értékelése - Stratégiai Környezeti Vizsgálat (Megbízó: Tribule Estale Kft.) 2008
– A Duna-folyosó stratégiai környezeti hatásvizsgálata I. és II. rész. Az ökológia és tájvédelem szempontjai szerinti elemzés a 2008-2010-2030 évekre vonatkozóan (Megbízó: Közlekedéstudományi Intézet) 2001-2002

bővebben:
 
Nagy István

Okleveles építőmérnök (BME ÉK), okleveles vízépítési szaküzemmérnök (YMMF-PMMF VK), környezetvédelmi management mérnök (BME TTK) AZ ÖKO Zrt. igazgatótanácsának tagja.

Pályáját 1982-ben mélyépítési-, vízépítési tervezőként kezdte, majd 1986-1991 között a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet munkatársa volt, ahol először mélyépítési-, közműépítési szakági tervezési feladatokat, később területi-, iparterületi tervezési és rehabilitációs, illetve települési szilárd és folyékony hulladék elhelyezési munkákat végzett. 1991-tól az ÖKO Zrt. munkatársaként sokrétű feladatkört kapott: részt vett környezeti állapotvizsgálatokban, -felülvizsgálatokban, -auditálásokban, feladata volt szennyvíz-elhelyezési, -kezelési munkálatok tervezése, EU támogatásra számot tartó hulladék-gazdálkodási és vízgazdálkodási tervek, projektek előkészítése, nemzeti szakmai jogszabályok, tervezetek előkészítése, vízgyűjtő-gazdálkodási-, vízminőségvédelmi tanácsadás, szakértés. Az ÖKO Zrt. csoportvezetője, az igazgatótanács tagja. Tagja továbbá a Magyar Hidrológiai Társaságnak, a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetségnek és a Magyar Mérnöki Kamarának. Vízügyi és környezetvédelmi szakértő, hulladékgazdálkodási szakértő, tájvédelmi szakértő, vízimérnöki tervező, beruházási szakértő.

Szakterület:
- Vízgazdálkodási fejlesztési projektek előkészítése,
- Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés, szabályozások kidolgozása,
- Vízellátás,szennyvízkezelés, elhelyezés, csatornázás, vízépítés,
- Települési szilárd és folyékony hulladékok elhelyezési terve, hulladékkezelési technológiai megoldások,
- Hulladéklerakó helyek beruházásának előkészítése és kiviteli tervei,
- Területi környezeti állapotvizsgálat; települési környezeti állapotvizsgálat,
- Iparterületi vizsgálatok, területszennyezettségi vizsgálatok,
- Mélyépítés, területi tervezés, ingatlanbecslésekhez szükséges műszaki állagvizsgálat

Fontosabb referenciák:
- Felszíni vizek immissziós határértékrendszere. A 31/2004 KvVM rendelet módosítása (KvVM Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály) 2008-10
- Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek készítése tervezési alegységekre, részvízgyűjtőkre, országos terv készítése és ezek környezeti vizsgálata (VKKI) 2009
- Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: tervezés, környezetvédelmi és vízjogi engedélyezés, megvalósíthatósági tanulmány készítése, Támogatási Kérelem és EU pályázati dokumentáció összeállítása, tenderek elkészítése, tendereztetés bonyolítása (Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság) 2009 Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó megvalósíthatósági tanulmánya: megvalósíthatósági tanulmány készítése, Támogatási Kérelem és EU pályázati dokumentáció összeállítása, tenderek elkészítése, tendereztetés bonyolítása (VKKI) 2008
-  Hanyi-Tiszasülyi árvízszint csökkentő tározó megvalósíthatósági tanulmánya: megvalósíthatósági tanulmány készítése, Támogatási Kérelem és EU pályázati dokumentáció összeállítása, tenderek elkészítése, tendereztetés bonyolítása (Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság) 2007
- Víz-Keretirányelv végrehajtásának elősegítése II. fázis (KvVM) 2006-2007
- Lakossági szelektív hulladék gyűjtési tapasztalatok értékelése, javaslatok a fejlesztésre (KvVM Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály) 2006
- A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének I. ütemére stratégiai környezeti értékelés, továbbá, a Tisza-völgyi árapasztó rendszerhez és a nagyvízi meder vízszállító képességének javításához előzetes környezeti tanulmányok készítése, valamint az EU közösségi társfinanszírozási feltételeinek feltárása (KvVM) 2006-2007
- A hazai környezetvédelem fejlesztésének középtávú kilátásai (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) 2007

bővebben:
 
Rákosi Judit dr.

Közgazdász (MKKE 1979) vezető szakértő, az ÖKO Zrt. külső munkatársa.

2003-2004-ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai és Hatásvizsgálati Főosztályán dolgozott főosztályvezető helyettesként. 1991-2003 között az ÖKO Rt Környezetgazdálkodási és vízgazdálkodási csoportvezetője volt, míg 1987 és 1991 között a Környezetgazdálkodási Intézet tudományos főmunkatársaként tevékenykedett. Korábban dolgozott a Pénzügyminisztériumban, a Fővárosi Csatornázási Műveknél és a Vízgazdálkodási Intézetben. A Magyar Tudományos Akadémia Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság vízellátási és Csatornázási Bizottságának tagja.

Szakterület:
– környezetgazdaságtani kutatások, gazdasági szabályozás, a környezetvédelem és a vízgazdálkodás finanszírozási és intézményi rendszere
– környezetpolitika, környezeti tervezés
– fenntartható fejlődés témakörei
– víziközművek és egyéb helyi közszolgáltatások gazdálkodási kérdései (vízellátás, szennyvízelvezetés, hulladékgazdálkodás, egyéb városgazdálkodás, átvilágítás, átalakítás)
– önkormányzatok szerepe a környezetvédelemben és a vízgazdálkodásban
– környezetvédelmi projektek költség-haszon elemzése
– Víz Keretirányelv gazdasági elemzése, vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítése

Fontosabb referenciák:
– Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítése II. fázis projekt szakmai igazgatói, közgazdasági csoportvezetői feladatainak ellátása, valamint a költség-hatékony intézkedési programok módszertanának kidolgozása (ÖKO Rt 2006-2007).
– Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése KEOP 2.5.0 , szakmai igazgató-helyettes, gazdasági, szabályozási kérdésekért és társadalom bevonásért felelős szakmai igazgató-helyettes (VKKI, ÖKO Zrt, 2008-2010)
– Díjpolitika, díjszabályozás kialakítása, a szabályozás bevezetéséhez szükséges kommunikációs anyag kidolgozása. (Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt 2010-2011)
– Az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006/66/EK irányelv  nemzeti jogba illesztése és a bevezetés hatásvizsgálati tanulmánya (KvVM 2008)
– A harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megalapozása és az intézkedések finanszírozási igényeinek felmérése (KvVM 2009)
– Ráckevei (Soroksári)-Duna vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása című EU támogatásra számot tartó projekt készítése idején szakértői feladatok ellátása ÖKO ZRt 2007-2010
– Budapest Komplex Intergrált Szennyvízelvezetése KEOP-1.2.0 pályázat pénzügyi és közgazdasági munkarészeinek és a Kohéziós Alap pályázat pénzügyi és gazdasági munkarészeinek elkészítése (FŐMTERV TT Zrt 2008-2011)

bővebben:
 
Scheer Márta

(sz.: Boros Márta) Környezetvédelmi kutató (ELTE TTK, 1983)

1985-től a részt vett a környezeti hatásvizsgálatok hazai bevezetésének előkészítésében a Vízgazdálkodási, majd az abból alakult Környezetgazdálkodási Intézetben. 1991 óta az ÖKO Zrt. munkatársa. Környezetvédelmi kutató, természetvédelmi szakértő, két éven át egy ifjúsági folyóirat környezetvédelmi rovatának vezetője.

Szakterület:
- Környezeti hatásvizsgálatok, stratégiai környezeti vizsgálatok, megvalósíthatósági tanulmányok, egyéb környezetvédelmi engedélyezési dokumentumok, környezetvédelmi felülvizsgálatok készítése, menedzselése
- Környezetvédelmi kutatások
- Térségi és települési környezeti állapotvizsgálatok, települési környezetvédelmi programok
- Környezetállapot-értékelés, hatáselemzés
- Ökológiai kockázatbecslés-módszertan
- Vízgazdálkodással összefüggő természetvédelmi kérdések

Fontosabb referenciák:
- Új Magyarország Fejlesztési Terv 2011-2013 Stratégiai Környezeti Vizsgálata, 2010
- Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, 2009
- Árvízkockázati térképek és árvízi kockázatkezelési tervek módszertani előkészítése 2009-2010
- „Ráckevei-(Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú EU-támogatásra számottartó projekt előkészítése (hatásvizsgálatok, megvalósíthatósági tanulmányok)  2007-2010
- Élőhelyvédelem és rekonstrukció a Hévízi-tónál (RMT) 2009
- Környezeti állapotértékelés Óbuda-Újlak szabályozási terv módosításának előkészítéséhez 2008
- A Túr-vízrendszer komplex rehabilitációja projektelőkészítés 2007
- Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 2005-2009 projektelőkészítés

bővebben:
 
Tombácz Endre dr.

közgazdász (MKKE, 1977)

Budapesten születtem 1954-ben. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, népgazdasági tervező-elemző szakán lettem okleveles közgazda. Előtte fogkrémgyártó betanított munkásként és 11 hónapig kalocsai katonaként ismerkedtem a világgal. Mindig ugyanabban a közösségben dolgoztam csak a név változott. 1979 és 89 között a Vízgazdálkodási Intézetben voltam kutató, majd feltörtem osztályvezetőnek. 89-ben kicserélték a cégtáblát és Környezetgazdálkodási Intézet lettünk. 91-ben megunván az állami kenyeret a KGI Környezetgazdaságtani Irodája (majdnem teljes létszámban) elhagyta az intézetet és megalakította az ÖKO Rt., aki aztán Zrt. lett. Közben 80-ban a katonaságnál megtanultam felülről szemlélni a dolgokat, 84-ben pedig egy franciaországi 10 hónapos ösztöndíj tágította a világképemet. Jelenleg szakmai igazgatói titulussal büszkélkedhetek. Munkáim mindig inkább környezetvédelmiek, mint közgazdaságiak voltak. Életem során viszonylag jól megtanultam politikákat, terveket, programokat készíteni, és egész jól értek a hatásvizsgálat típusú feladatokhoz. Munkáim során inkább átlátni akarom a dolgokat, mint nagyon részleteiben megismerni, viszont ha már részlet akkor az, terepi munka legyen. Témafelelősként dolgoztam az első Nemzeti Környezetvédelmi Programon, ami ugyan kevéssé valósult meg, de a Környezetvédelmi Miniszter Környezetünkért emlékplakettel jutalmazott a munkáért. Cikkek írásával és egyetemi tanítással is igyekszem stílusomon javítani, vagy legalább a régit fenntartani. Elnökségi tag vagyok az EMLA egyesületben.

 

Szakterület:
- Környezetvédelmi kutatások
- Környezet- és vízgazdálkodás politika, jogszabály-előkészítésk
- Környezeti és stratégiai hatásvizsgálatok, környezetvédelmi felülvizsgálatok menedzselése, készítése
- Környezetvédelmi és vízgazdálkodási projektek pályázatainak menedzselése, összeállítása
- Térségi és települési környezeti állapotvizsgálatok, települési környezetvédelmi programok

Fontosabb referenciák:
- Az ÚMFT 2011-2013-as akcióterveinek környezeti értékelése (Megbízó:NFÜ) 2010
- A 2007-2013-as Nemzeti Stratégiai Referencia Keret Operatív programjának ex-ante értékelése. A környezet fejlesztési tengely ex-ante értékelése (Megbízó: NFH) 2006
- A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének I. ütemére stratégiai környezeti értékelés, továbbá, a Tisza-völgyi árapasztó rendszerhez és a nagyvízi meder vízszállító képességének javításához előzetes környezeti tanulmányok készítése, valamint az EU közösségi társfinanszírozási feltételeinek feltárása (Megbízó: OVF) 2005-2008
- A Hanyi-Tiszasülyi és Nagykunsági árvízszint csökkentő tározó megvalósíthatósági tanulmánya (Megbízó: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság) 2007
- Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek készítése tervezési alegységekre, részvízgyűjtőkre, országos terv készítése és ezek környezeti vizsgálata (Megbízó: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság) 2008-2010
- Ráckevei-Soroksári Dunaág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása Projektelőkészítés (Megbízó: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság) 2008-2010
- Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció SKV-ról szóló jelentés elkészítése (Megbízó: POMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs projekt Iroda Kht.) 2005
- Részletes környezetvédelmi útmutató (II.) megalapozása és kidolgozása az EU támogatásokból megvalósítandó intézkedések és projektek környezetvédelmi minősítéséhez, értékeléséhez (Megbízó: KVvM) 2004

bővebben:
 
Vidéki Bianka

Biomérnök (BMGE-VK, 2003), környezetirányítási szakértő (BMGE-GTK, 2006), környezetvédelmi szakmérnök (BMGE-VK, 2009)

2007 óta az ÖKO Zrt. munkatársa. Korábban biológiailag lebomló műanyagokkal kapcsolatos kutatásokat folytatott. 2010 óta az ÖKO Zrt. környezetirányítási vezetője.

Szakterület:
– Környezeti hatásvizsgálatok és megvalósíthatósági tanulmányok
– Hulladékgazdálkodási tervezés
– Környezetvédelmi programok készítése
– Pályázatok előkészítése és összeállítása
– Pályázatértékelés

Fontosabb referenciák:
– Természetvédelmi pályázatok értékelése
– Új Magyarország Fejlesztési Terv 2011-2013 Stratégiai Környezeti Vizsgálata, 2010
– Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek készítése tervezési alegységekre, részvízgyűjtőkre, valamint országos terv készítése, 2008-2010
– „Ráckevei-(Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú EU-támogatásra számottartó projekt előkészítése (hatásvizsgálatok, megvalósíthatósági tanulmányok) 2007-2010
– Karcag és térsége, Közép-Duna Vidéke, Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei, valamint Abaúj-Zempléni szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás területén lévő hulladéklerakók rekultivációjához megvalósíthatósági tanulmányok készítése, 2007-2010
– Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer KEOP pályázatának készítése, 2008-2010
– Séd-Sárvízi Malomcsatorna hosszú távú fejlesztési terve ROP pályázatának készítése, 2009
– Százhalombatta város Környezetvédelmi programja, 2008
– Hanyi-Tiszasülyi és Nagykunsági árvízszint csökkentő tározók megvalósíthatósági tanulmányainak készítése, 2007-2008

bővebben:
 


Top