Home Címlap Munkatársaink Horváth János
Horváth János

Hidrogeológus (Leningrádi Műszaki Egyetem - Bányamérnöki kar, 1973)

Pályafutását a Magyar Állami Földtani Intézetben kezdte, majd a Mélyéptervnél volt gyakorló tervező. 1984-től a Vízgazdálkodási (később Környezetgazdálkodási) Intézetben ismét elméleti hidrogeológusként dolgozott például az Alföldi ivóvízbázisok vízminőségjavító programjain, később a környezeti hatásvizsgálatok módszertani előkészítésén, 1991 óta az ÖKO Zrt. munkatársa.

Szakterület:
- Földtani - vízföldtani kutatások
- Vízbázisvédelem
- Felszíni és felszín alatti vízminőség, vízminőségvédelem
- Hulladéklerakás, hulladékártalmatlanítás
- Radioaktív hulladékelehelyezés
- Környezeti hatásvizsgálatok, megvalósíthatósági tanulmányok, stratégiai környezeti vizsgálatok, egyéb környezetvédelmi engedélyezési dokumentumok
- Környezeti monitoringok
- Térségi és települési környezeti állapotvizsgálatok, települési környezetvédelmi programok

Fontosabb referenciák:
- A nemzeti radioaktív hulladéktároló létesítésével kapcsolatos monitorozási tevékenység 2009
- Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2009
- Észak-Alföldi Régió Ivóvíz-minőségjavító Programja II. ütem. 2009
- „Ráckevei-(Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú EU-támogatásra számottartó projekt előkészítése (hatásvizsgálatok, megvalósíthatósági tanulmányok) 2007-2010
- Beregi ártér környezeti hatásvizsgálat 2009
- Bátaapáti monitoring, felszíni és felszín alatti vízminőségi vizsgálatok 2008
- Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló kutatási program végrehajtása 2006-2007
- A Bodrogköz vízvisszatartáson alapuló táj- és vízgazdálkodási koncepciójának előzetes vizsgálati dokumentációja 2007

- A Paksi Atomerőmű telephely-jellemzési program 2006
- Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 2005-2009 projektelőkészítés
- Budapest teljeskörű csatornázásának befejező szakasza komplett Kohéziós Alap Pályázati dokumentációjához a környezetvédelmi munkarészek elkészítése 2006
- Püspökszilágyi Rádioaktív Hulladékokat Feldolgozó Telep környezeti hatásainak elemzése 2005
- A Paksi Atomerőmű élettartam hosszabbításának és teljesítmény-növelésének környezetvédelmi és vízjogi engedélyezéséhez kapcsolódó telephely jellemzési program 2004
- Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése, környezeti hatások nem technikai jellegű összefoglalója 2004
- Az atomerőművi kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló kutatási program 2003
- A Paksi Atomerőmű teljesítménynövelésének elvi vízjogi engedélyét megalapozó dokumentáció 2002
- A Kecskeméti szennyvíztisztító mellett létesülő boxos, zárt rendszerű komposztáló telep előzetes környezeti hatásvizsgálata 2002
- Homokhátsági Régió Települési Szilárdhulladékgazdálkodási Rendszer megvalósíthatósági tanulmánya 2002
- A Torna-patak és vízgyűjtője területi vízminőségi kárelhárítási terve 2001
- Az ivóvízkivételre szánt felszíni víz, valamint a halak életfeltételének biztosítása érdekében védelemre vagy minőségjavításra szoruló felszíni vizek vízminőségi követelményeiről szóló rendelettervezet vizsgálati elemzése 2001
- A felszíni vizek vízminőségi célállapotának meghatározása 2001

 
Top