Home Címlap Munkatársaink Nagy István
Nagy István

Okleveles építőmérnök (BME ÉK), okleveles vízépítési szaküzemmérnök (YMMF-PMMF VK), környezetvédelmi management mérnök (BME TTK) AZ ÖKO Zrt. igazgatótanácsának tagja.

Pályáját 1982-ben mélyépítési-, vízépítési tervezőként kezdte, majd 1986-1991 között a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet munkatársa volt, ahol először mélyépítési-, közműépítési szakági tervezési feladatokat, később területi-, iparterületi tervezési és rehabilitációs, illetve települési szilárd és folyékony hulladék elhelyezési munkákat végzett. 1991-tól az ÖKO Zrt. munkatársaként sokrétű feladatkört kapott: részt vett környezeti állapotvizsgálatokban, -felülvizsgálatokban, -auditálásokban, feladata volt szennyvíz-elhelyezési, -kezelési munkálatok tervezése, EU támogatásra számot tartó hulladék-gazdálkodási és vízgazdálkodási tervek, projektek előkészítése, nemzeti szakmai jogszabályok, tervezetek előkészítése, vízgyűjtő-gazdálkodási-, vízminőségvédelmi tanácsadás, szakértés. Az ÖKO Zrt. csoportvezetője, az igazgatótanács tagja. Tagja továbbá a Magyar Hidrológiai Társaságnak, a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetségnek és a Magyar Mérnöki Kamarának. Vízügyi és környezetvédelmi szakértő, hulladékgazdálkodási szakértő, tájvédelmi szakértő, vízimérnöki tervező, beruházási szakértő.

Szakterület:
- Vízgazdálkodási fejlesztési projektek előkészítése,
- Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés, szabályozások kidolgozása,
- Vízellátás,szennyvízkezelés, elhelyezés, csatornázás, vízépítés,
- Települési szilárd és folyékony hulladékok elhelyezési terve, hulladékkezelési technológiai megoldások,
- Hulladéklerakó helyek beruházásának előkészítése és kiviteli tervei,
- Területi környezeti állapotvizsgálat; települési környezeti állapotvizsgálat,
- Iparterületi vizsgálatok, területszennyezettségi vizsgálatok,
- Mélyépítés, területi tervezés, ingatlanbecslésekhez szükséges műszaki állagvizsgálat

Fontosabb referenciák:
- Felszíni vizek immissziós határértékrendszere. A 31/2004 KvVM rendelet módosítása (KvVM Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály) 2008-10
- Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek készítése tervezési alegységekre, részvízgyűjtőkre, országos terv készítése és ezek környezeti vizsgálata (VKKI) 2009
- Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: tervezés, környezetvédelmi és vízjogi engedélyezés, megvalósíthatósági tanulmány készítése, Támogatási Kérelem és EU pályázati dokumentáció összeállítása, tenderek elkészítése, tendereztetés bonyolítása (Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság) 2009 Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó megvalósíthatósági tanulmánya: megvalósíthatósági tanulmány készítése, Támogatási Kérelem és EU pályázati dokumentáció összeállítása, tenderek elkészítése, tendereztetés bonyolítása (VKKI) 2008
-  Hanyi-Tiszasülyi árvízszint csökkentő tározó megvalósíthatósági tanulmánya: megvalósíthatósági tanulmány készítése, Támogatási Kérelem és EU pályázati dokumentáció összeállítása, tenderek elkészítése, tendereztetés bonyolítása (Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság) 2007
- Víz-Keretirányelv végrehajtásának elősegítése II. fázis (KvVM) 2006-2007
- Lakossági szelektív hulladék gyűjtési tapasztalatok értékelése, javaslatok a fejlesztésre (KvVM Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály) 2006
- A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének I. ütemére stratégiai környezeti értékelés, továbbá, a Tisza-völgyi árapasztó rendszerhez és a nagyvízi meder vízszállító képességének javításához előzetes környezeti tanulmányok készítése, valamint az EU közösségi társfinanszírozási feltételeinek feltárása (KvVM) 2006-2007
- A hazai környezetvédelem fejlesztésének középtávú kilátásai (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) 2007

- KDV települési szilárdhulladék lerakók rekultivációja (KDV Projektiroda) 2007-2009
- Közép Duna Vidéki régió hulladékgazdálkodási rendszerének kialakítására vonatkozó tanulmány előkészítése (KDV Projektiroda Polgárdi) 2006
- Kecskemét MJV építési-bontási hulladékkezelő rendszer kialakítására beadott KIOP pályázat II. fázis (Kecskemét megyei jogú város Önkormányzata,) 2006
- Javaslatkészítés a 2007-2013 években az EU köteles szennyvízelvezetési beruházások hazai finanszírozására, beleértve a kapcsolódó hazai jogszabályok szükséges módosítására irányuló javaslatokat is. (Vízügyi Központ és Közgyűjtemények) 2006
- Börgöndi repülőtér EKT elkészítése (építési-bontási hulladékok kezelése, szennyezés felszámolása) (Székesfehérvár Repülőtér Kft.) 2005
- Az országos, regionális és települési hulladékgazdálkodási tervek készítése, tanácsadás. (TEBODIN Rt.) 2004
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szilárdhulladék gazdálkodási programmal kapcsolatos Kohéziós Alap projekt előkészítése (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fejlesztési ügynökség Kht.) 2005
- VTT keretében A tervezett hullámtéri beavatkozások előzetes tanulmányának előkészítése (VITUKI Consult Rt.) 2005
- Hulladékká váló kémiai áramforrások kezelésének programja (KvVM) 2004
- Az Európai Unió tervezett új vegyi anyag szabályozásának (REACH) gazdasági, környezeti, illetve egészségügyi hatásvizsgálata (KvVM) 2004
- A VKI és az IPPC harmonizáló új felszíni vízvédelmi kormányrendelet és végrehajtását szolgáló KvVM rendeletek (kibocsátási határértékek, ellenőrzés) szakmai tervezeteinek előkészítése (KTM) 2004
- Természetes fürdőhelyek környezeti minősítési rendszerének megalapozásául szolgáló javaslat kidolgozása (KvVM) 2004
- Magyarországon alkalmazott szennyvíztisztítási technológiák katasztere (VCSOSZSZ) 2003
- A felszíni vizeket terhelő diffúz források felmérése (VITUKI Rt) 2003
- A fővárosi hulladékgazdálkodási terv tartalmi felépítése, a különböző hulladékfajták szerepeltetésének szükségessége, tartalmi mélységének meghatározása (Fővárosi Közterület-fenntartó Rt) 2002
- Pécel-Kishársas hulladéklerakó teljes körű környezeti felülvizsgálata (Pécel Önkormányzat) 2002
- A területi és a helyi hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeit meghatározó kormányrendelet szakmai előkészítése, a tervezet jogi kodifikációja és környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak bemutatása és elemzése (KöM)2001
- Az Európai Uniónak a hulladéklerakásról szóló 1999/31/EC irányelvének átvételéből adódó jogszabály-alkotási feladata és a szabályozás vizsgálati elemzésének (hatásvizsgálatának) alapvető tartalmi követelményei (KöM) 2001
- Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2001) – 2003 – 2008 (KöM)
- Új miniszteri rendelet szakmai előkészítése a felszíni vizek állapotának megfigyeléséről és értékeléséről a 2000/60/EK Víz Keretirányelvhez történő jogközelítés érdekében. (KvVM) 2003
- Vízvédelmi szennyezés-csökkentési programok metodikájának kidolgozása I és II. rész (KvVM) 2001
- Az ivóvízkivételre szánt felszíni víz-, valamint a halak életfeltételének biztosítása érdekében védelemre vagy minőségjavításra szoruló felszíni vizek vízminőségi követelményeiről szóló rendelettervezet vizsgálati elemzése (KöM) 2001 Szennyvízkibocsátásokra vonatkozó, az EU szabályozással konform technológiai határértékrendszer hazai kidolgozása analitika és mérési eljárások, a szabályozás tervezet gazdasági-társadalmi hatásvizsgálata és vizsgálati elemzése (KöM) 2001
- Gyöngyös Körzete Kistérségi Vidékfejlesztési Operatív programja (Gyöngyös Körzete Kistérségi Fejlesztési Társulás) 2000
- Hulladékgazdálkodásról szóló törvénytervezet társadalmi-gazdasági hatásvizsgálata és vizsgálati elemzése (KGI) 1999
- Fővárosi Települési Környezetvédelmi Program (Fővárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala) 1996
- Csabai Konzervgyár Rt. környezetvédelmi vizsgálata (ADVENT International Plc.) 1996
- Paksi Atomerőmű 1-4 blokk. Kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezése. Műszaki és biztonsági előkészítő vizsgálatok (ETV ERŐTERV Rt.) 1998
- Az M5 autópálya útdíjasításával kapcsolatos KV és forgalomtechnikai intézkedések (Állami Közúti Műszaki és Információs Kft.) 1995
- Nemzeti Környezetvédelmi Program (KTM) 1995-96
- A szennyvízkibocsátásokra vonatkozó technológiai határértékrendszer kialakítása (KTM) 1995-1996
- Ipari szennyvízkibocsátások felmérése (élelmi-szeripari, vas- és fémipari, vegyipari, textilipari, kerámia ipari üzemek ipari vízgazdálkodásának vizsgálata, valamint szennyvízkibocsátásuk EU normák szerinti megfelelősségének elemzése) 1994-2000
- Békéscsaba hulladékkezelő rendszerének fejlesztése, hulladékhasznosító telep beruházásának szakmai előkészítése, tenderkiírásának szakmai specifikációja (Békéscsaba MJV Polgármesteri Hivatal) 1992
- A felszíni vízvédelmi kormányrendelet tervezet immissziós határértékrendszerére vonatkozó miniszteri rendelet kidolgozása (KöM) 1991

Fontosabb előadások, publikációk:Fontosabb publikációk, előadások:
- Nagy István-Puskás Erika: A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág komplex fejlesztésének összehangolása a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéssel ÖKO XVIII. évfolyam 1-2. szám, 2010.
- Környezeti felülvizsgálat egy magnezit ipari üzem területén ÖKO V. évfolyam, 1997.
- Az ISO 14000-es szabvány és a környezeti hatásvizsgálatok - felülvizsgálatok kapcsolata ÖKO 1997
- Szennyvíz technológiai határértékrendszer EU konform kialakítása ÖKO III. évfolyam, 1995

 
Top