Home Címlap Munkatársaink Rákosi Judit dr.
Rákosi Judit dr.

Közgazdász (MKKE 1979) vezető szakértő, az ÖKO Zrt. külső munkatársa.

2003-2004-ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai és Hatásvizsgálati Főosztályán dolgozott főosztályvezető helyettesként. 1991-2003 között az ÖKO Rt Környezetgazdálkodási és vízgazdálkodási csoportvezetője volt, míg 1987 és 1991 között a Környezetgazdálkodási Intézet tudományos főmunkatársaként tevékenykedett. Korábban dolgozott a Pénzügyminisztériumban, a Fővárosi Csatornázási Műveknél és a Vízgazdálkodási Intézetben. A Magyar Tudományos Akadémia Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság vízellátási és Csatornázási Bizottságának tagja.

Szakterület:
– környezetgazdaságtani kutatások, gazdasági szabályozás, a környezetvédelem és a vízgazdálkodás finanszírozási és intézményi rendszere
– környezetpolitika, környezeti tervezés
– fenntartható fejlődés témakörei
– víziközművek és egyéb helyi közszolgáltatások gazdálkodási kérdései (vízellátás, szennyvízelvezetés, hulladékgazdálkodás, egyéb városgazdálkodás, átvilágítás, átalakítás)
– önkormányzatok szerepe a környezetvédelemben és a vízgazdálkodásban
– környezetvédelmi projektek költség-haszon elemzése
– Víz Keretirányelv gazdasági elemzése, vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítése

Fontosabb referenciák:
– Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítése II. fázis projekt szakmai igazgatói, közgazdasági csoportvezetői feladatainak ellátása, valamint a költség-hatékony intézkedési programok módszertanának kidolgozása (ÖKO Rt 2006-2007).
– Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése KEOP 2.5.0 , szakmai igazgató-helyettes, gazdasági, szabályozási kérdésekért és társadalom bevonásért felelős szakmai igazgató-helyettes (VKKI, ÖKO Zrt, 2008-2010)
– Díjpolitika, díjszabályozás kialakítása, a szabályozás bevezetéséhez szükséges kommunikációs anyag kidolgozása. (Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt 2010-2011)
– Az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006/66/EK irányelv  nemzeti jogba illesztése és a bevezetés hatásvizsgálati tanulmánya (KvVM 2008)
– A harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megalapozása és az intézkedések finanszírozási igényeinek felmérése (KvVM 2009)
– Ráckevei (Soroksári)-Duna vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása című EU támogatásra számot tartó projekt készítése idején szakértői feladatok ellátása ÖKO ZRt 2007-2010
– Budapest Komplex Intergrált Szennyvízelvezetése KEOP-1.2.0 pályázat pénzügyi és közgazdasági munkarészeinek és a Kohéziós Alap pályázat pénzügyi és gazdasági munkarészeinek elkészítése (FŐMTERV TT Zrt 2008-2011)

 

Fontosabb magyar nyelvű publikációk:
– Gondolatok egy új környezetpolitika eszköz- és feltételrendszeréről. (Pénzügyi Szemle 1990. 4.)
– Környezetvédelmi politika az Európai Közösségben és Magyarországon. (ÉTK Kiadvány, 1990.)
– Gondolatok a környezetvédelem hatékony szabályozási rendszeréről. (Környezet és Fejlődés, 1996. január)
– A hulladékgazdálkodásban alkalmazható közgazdasági eszközök (ÖKO VII. évfolyam 1-2, 1996, társszerző Zsikla György)
– A fenntartható Európa felé (ÖKO VII. évfolyam 3-4 szám, társszerzők: Flachner Zsuzsanna, Gergely Erzsébet, Gyulai Iván) 
– A víz-és talajterhelési díjak gazdasági, társadalmi, környezeti hatásai (ÖKO 1999. X.évfolyam 3-4, társszerző: Marossy Zoltán)
– Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai 2002, társszerző:Koskovics Éva)
– Az EU víz-és csatornaművekre vonatkozó normái és teljesítésük gazdasági kérdései. (OMIKK 2003.)
– A vízgyűjtő-gazdálkodás terv egyes kiemelt kérdései Magyarországon (ÖKO 2010)
Fontosabb angol nyelvű publikációk:
– Local government and public administration. Environment background report (Local Government and Public Administration and Open Society Institute, 2000)
– Agricultural water management policies in selected CCE countries: Bulgaria, Hungary, Romania, Slovakia (The Regional Environmental Center, 2001)
– Cost-efficiency analysis of phosphorus load reduction measures (JRC Scientific and Technical Reports 2010)

( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

 
Top